Type in Nepali

तल रहेका कुनै पनि बाकसका माध्यमबाट नेपालीमा लेख्न सक्नु हुन्छ ।

माथिल्लो बाकसमा अङ्ग्रेजी अक्षरमा लेख्नुहोस्, लेखिएको शब्द तल्लो बाकसमा नेपालीमा परिवर्तित भएर आउने छ ।
तलको कीबोर्डमा क्लिक गरेर चाहिएको अक्षर लेख्नुहोस् ।