Tag Archives: Yang Sa Eun

अनूदित सिजो : पहाड

~याङ्ग सा-इओन~ पहाड जति नै अग्लो होस्, यो स्वर्गकै मुनि त हो चढ, चढ र माथि चढ्दै

Posted in अनुवादित साहित्य, सिजो | Tagged , | Leave a comment