Tag Archives: Subash Sangam Rai

गीत : अशान्तिको बादल ओढी

~सुवास संगम राई~ अशान्तिको बादल ओढी नेपाल बसेको छ । जागौं युवा जन्जिरमा राष्ट्र हाम्रो फसेको छ । अत्याचारिहरुले देशै नि:श्लथ पारेका छन् स्वार्थ पुरा गर्नलाई राष्ट्र प्रेमी मारेका छन् ।

Posted in नेपाली गीत | Tagged | Leave a comment