Tag Archives: Shawul Shandilya

शावुल शाण्डिल्यका चार छेस्का

~शावुल शाण्डिल्य~ १. पासा जाल सकेसम्म फेकिँदैछ ऐले दर्शनको नारा भीड देखिँदैछ ऐले सु–शासनको नयाँ भाका झिकीझिकी अन्धाहरूलाई ऐना बेचिँदैछ ऐले । २. इज्जत जान्छ भनी कति डर मान्छन्

Posted in छेस्का | Tagged | Leave a comment