Tag Archives: Rajkumar Khadka

रुबाई : स्वाभाविमान

~राजकुमार खड्गा~ मन मेरो भन्नु त यति एउटा न हो तन मेरो भन्नु त यति एउटा न हो एउटा भएको मुटु पनि टुक्रयाउॅ भन्छौं

Posted in रुबाई | Tagged | Leave a comment