Tag Archives: Nilan Kumar Thechwami

बाल कविता : हे असारे मासको भेल

~निलन कुमार थेच्वमि~ वर्षौं दिनको प्रतीक्षा पछि आएको भेल । सब किसान दाजुभाइको सुखमय मेल ।। मिलिकन रोपाइगर्ने खेत खेतमा अचेल । स्वागत छ तिमीलाई यहाँ असारे भेल ।।

Posted in बाल कविता | Tagged | Leave a comment

Poem : Let’s Move for water issue !

~Nilan Kumar Thechwami~ I saw, people are crying in the valley Coz of scarcity of drinking water I’m amazing! I’m amazing with national wealthy I amazing on wealthy of water I seriously ask to the hills of valley He is … Continue reading

Posted in Poem | Tagged | Leave a comment

कविता : ति नेपालको छोरो

~निलन कुमार थेच्वमि~ बनेको छ आतंकमय जन्मभूमि मेरो । बगेको छ रगत, आमाको छातीमा मेरो ।। राजनितीबाट जन्मि, भ्रस्टाचारमा खेल्ने सुध्रंदै नसुध्रने, ति नेपालको छोरो ।।२ मेहनत पसिनाले तिनको पेट भरिन्न् । महिनाको तलबले बैङ्कमा खाता जोडिन्न् ।।

Posted in कविता | Tagged | Leave a comment

नेवारी कविता : ग्वय्फसँ पुइका : यंकल….

~निलन कुमार थेच्वमि~ लुमुसे च्वंक त्वयाःच्वंगु निभाःया जःयातः पनां चकंगु सर्गतय् ब्वयाःच्वंगु सुपायँ दथुइ वइतः खना ।। सचिका तयाः सपथुनाः तः थें गनः गनं छेँनय् चम्पकु स्वाँ छुनाःतःथें वइगु छेँनय् स्वाँया आकृति खनेदु । अजुचायाः छकः क्वथिक स्वया

Posted in नेवारी कविता | Tagged | Leave a comment