Tag Archives: Manjari

नेपाली भजन : हे जगन्नाथ विश्वव्यापी

~मञ्जरी~ हे जगन्नाथ विश्वव्यापी नाथ प्रभुको पाउको, भक्ति गर्नै मन नलाग्ने कुन जनमको पाप हो । हा वितेको आयु मेरो सम्झंदा मन रुन्छ यो, भूल सारा माफ पाऊँ हे दयालू, है प्रभो ।

Posted in नेपाली भजन | Tagged | Leave a comment