Tag Archives: Lalsha Kushwaha

बाल कविता : विद्यार्थी

~लाल्शा कुशवाहा~ हुँ म नेपालको आश पहिचान छ विद्यार्थी एक आम गर्ने छु यस्तो काम जसले बढ्नेछ मेरो सान । कलम हो विद्यार्थीको हतियार

Posted in बाल कविता | Tagged | Leave a comment