Tag Archives: लाक्पा शेर्पा समर्पित – Lakpa Sherpa Samarpit

शेर्पा भाषी गजल : औल थोङिनो

~लाक्पा शेर्पा समर्पित~ स्याउ थोङिनो नुब्ला औल थोङिनो थोगी थीगी सेनकी अकाल थोङिनो लेका ङेकेबेला रॅगीगोङे खनिङ देरू लुङ्बाला लेकामेतुमी बगाल थोङिनो

विधा : शेर्पा गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

गजल : धरेपछि हराएछु

~लाक्पा शेर्पा समर्पित~ हात सुस्तरी धरेपछि हराएछु प्यारका कुरा गरेपछि हराएछु त्यसै कहा चुमिन्छ ति ओठ

विधा : गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

शेर्पा भाषी गीत : आइलेमु

~लाक्पा शेर्पा समर्पित~ देसुङ देसुङ आइलेमी फोटो ङेसेम्ला देसुङ थेन्सुङ थेन्सुङ आइलेमी ङे सेमरा थेन्सुङ आङाला ओरो गोटेला देतुहिन गोठाला दोजो तिङ्ला ठेसुङ ओरोङ छोर्तेनलाला

विधा : शेर्पा गीत | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

शेर्पा भाषी गजल : खतरा हुगु

~लाक्पा शेर्पा समर्पित~ खतराला खतरानेरा खतरा हुगु।। चेजुङ्माला चेजङ्माने खतरा हुगु।। मेकीछिके जिबा,लुङ्बी जीबा।। ङिङ्गजेमेतुमि पालनेखतरा हुगु।।

विधा : शेर्पा गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

शेर्पा भाषी गजल : छिक्पु बेला मिलम

~लाक्पा शेर्पा समर्पित~ खाङ लाजे र मि मिजु,छिक्पु बेला मिलम पापामामा सुङमेनी देरू,डिलु बेला मिलम मानाङि रिन जेप्नीसाङ,पाथी सि जोङे सेम छेतेन्नी थीबा छेछे जहाँज,जुबू बेला मिलम

विधा : शेर्पा गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

शेर्पा भाषी गजल : मिलम्ला ठेसो हारी

~लाक्पा शेर्पा समर्पित~ ङोसुम्बला खुरुङ माठे ,मिलम्ला ठेसो हारी ख्योरे नाक्साम डिनो हौ,मिलम्ला ठेसो हारी ख्योर्ला ठेनी ताम किरु,नासाम तगिन होय फेसबुकला गुसी माठे ,मिलम्ला ठेसो हारी

विधा : शेर्पा गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्