Tag Archives: Bir Nembang

लिम्बू कविता : सेप्माङमो त्येर वयेओ

~वीर नेम्बाङ~ खेने तगि-तगि ग सेप्माङमो रक् केद्येर केवये एगाङ-एगाङ ग थक्वाओ आङ तामा केहेक्ते कर खेने सेप्माङमो केन्द्येनेन्निल्ले आक्खेन आरुङमा हिप्से मेन्वि ? खेने थक्वाओ केन्द्येनेन्निल्ले आक्खेन आयोम पुःरे मेम्वि ?

विधा : लिम्बू कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्