Tag Archives: Bipal Boyung

चाम्लिङ कविता : लिउमा सिखालामा

~विपल बोयुङ~ लापाको सिमी बुसीको हसुङदा वाइ-वाइ चोमोलुङ्मा खैमो बुसीको ङालुङ आसो लिउमा तिरे खैनीवा दुङवा ङालुङ लिउमा सिखालामा । खैमो खुइचुङदा झारा खैपाची पाम्मा छिमा ङालेङासे झारा युङ्खादाका म्हैपामो लिम धिम्मे

विधा : चाम्लिङ कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

चाम्लिङ गजल : सिलीदा छाम्मातिरे

~विपल बोयुङ~ बानान्यौ वैनिचि सिलीदा छाम्मातिरे पुसिएकै झरासो इरिलुङ लाम्मातिरे खैमो छूलै वाई-वाई पाङासौ बोखा रिङे एन्यु खैनी हुलामा मै ल्यावा चाम्मातिरे

विधा : चाम्लिङ गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्