Tag Archives: Binod Pradhan

कविता : अग्लो र होचो

~बिनोद प्रधान~ अग्लोले होचो नहुनु भन्छ होचोले अग्लो नहुनु भन्छ कुर्कुचादेखी टाउकोसम्म्को उचाइमा छौ यहाँभन्दा माथि अझ कत्ती अग्लन्छौ ?

Posted in कविता | Tagged , , , , | Leave a comment