Tag Archives: Binod Anuj

गजल : तल हुँदा बडो मित्रता थियो

~बिनोद अनुज~ तल हुँदा बडो मित्रता थियो शिखरमा पुगि साथि बद्लियो ।। अब नराख मन् अन्धकारमा गगनमा नयाँ चन्द्र निस्कियो ।।

Posted in गजल | Tagged , , , | Leave a comment