Tag Archives: Bhim Dong Tamang

तामाङ भाषी कविता : तामाङ ग्योइदा माया लाबा

~भिम दोंग तामाङ~ तामाङ ग्योइदा माया लाबा मोक्कोन छामे ब्योन दोर्जे ह्राङ्लान रीमठीम छार्नालाअी ह्राङलान ग्योइदा ज्येनालाअी………..।। आज्याबा ठीमदा पोबारी

विधा : तामाङ कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

तामाङ भाषी कविता : मायाला छो ङाइ रिम्जी

~भिम दोंग तामाङ~ म्हिलुइ केबामी नेबारी चु ल्हुइ केजिम क्राबारी एसेम क्राना लासाइनोन गुनासो आरे चु सेमरी । गोङ्मा ङाइ छार् पोबारी छ्यम्नोन एदाइ बोर्बारी आब्रामा ङ्यान्दे ङादेम छ्याम् छार् ग्याम एसे सोजिमाम ।

विधा : तामाङ कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

तामाङ भाषी कविता : मुक्लान्नरी निबा ए कोला

~भिम दोंग तामाङ~ आमा : फ्याङ्सी खबा चारी एसे ङाला कोल्ला खबर तिलाई आबमु ङ्हिदिङ सोम्दिङ तासिजिन्जी ए कोला मुग्लान वङ्निब फ्लिक्दोसी खाइमाइ आखमु आमा : ए कोल्ला सेम कदे कोङ्बा

विधा : तामाङ कविता | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्