Tag Archives: Basu Sashi

कविता : मेरो देशको पुस्तक

~वासु शशी~ मेरो देशको पुस्तकका पृष्ठहरू ठाउँ–ठाउँमा च्यातिएका छन् ! यसलाई पढ्ने मेरा बालकहरूले अवश्य ‘यो त भएन बा !’ भन्नेछन् ! यसका पन्नाहरूको अक्षर नै मेटिने गरी

Posted in कविता | Tagged , , , , | Leave a comment