Tag Archives: Bantawa Sahitya

बान्तावा भाषी गजल : चोङयाङसा थिन्तानिन

~रविन्द्र दिखुक्पा~ चोमोलुङमा सायादुम चोङयाङसा थिन्तानिन बोक्ताखाराओ मक्चि होङयाङसा थिन्तानिन तेन–तेन अकहुप्दा काम्सा झारा यायोक मुसा रिमि पाङमि दक्छाबुवा तोङयाङसा थिन्तानिन

विधा : बान्तावा गजल | , | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

बान्तावा भाषी गजल : दोङसा खारिन्ने

~रविन्द्र दिखुक्पा~ बिबिलिम्मा दोङ दोङसा खारिन्ने दक्छाबुवा झारा तोङसा खारिन्ने खोङताराङ बोब्वि सावा सोहोन हेन्खाम्मा साया चोङसा खारिन्ने

विधा : बान्तावा गजल | , | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

बान्तावा गीत : उङ्का पिखुवा लिसाङ

~पदम राई~ उङ्का पिखुवा लिसाङ२ खाना टेम्के भर२ (आम मित्मादा उङका ताङालाङा नाम्छर२)२ उङ्का पिखुवा लिसाङ खाना टेम्के भर२

विधा : बान्तावा गीत | , , | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

बान्तावा कविता : अनङ्वा नेपाला

~पदम राई~ अनङ्वा नेपाला नि यङसा पात नमेत्ताङ तान नमेत्ताङ लुङ वेन नमेत्ताङ लाम छेक नमेत्ताङ नेपाला छेक नमेत्ताङ । द्या नलुवाङ खुवाङा काङसाङ उङका बुया-बुया लाम तित्ताङ खोचि देङदा कसा-कसा मकोला

विधा : बान्तावा कविता | , , | प्रतिकृया छोड्नुहोस्