Tag Archives: Badri Bhikhari

कविता : बोर भो !

~बद्रि भिखारी~ नया बनेका भगवानले आज राती बोर गरे भगवान बनाउने मान्छेले भगवानलाइ बोर गरे ! आएर शब्द-शब्दहरु हुल बाँधेर एक झप्को

Posted in कविता | Tagged , , , , | Leave a comment