Tag Archives: Avyudaya Khanal

गजल : प्रेम को जवाफ प्रेमले हृन्छ भने आउँछु

~अभ्युदय खनाल~ प्रेम को जवाफ प्रेमले हृन्छ भने आउँछु यो ओठलाई त्यो ओठले छुन्छ भने आउँछु नसकँुला खोल्न म मनका सारा कुरा मनको कुरो मनले सुन्छ भने आउँछु यो ओठलाई त्यो ओठले छुन्छ भने आउँछु

Posted in गजल | Tagged , , , | 3 Comments