Tag Archives: Asmita Chaudhary

कविता : शिक्षा

~अस्मिता चौधरी~ अन्धकारको पर्दा खोल्ने उज्यालो हो शिक्षा विकासको मूल बाटो खनि दिने शिक्षा रूपान्तरण, परिवर्तन ल्याइ दिने शिक्षा अन्तरमनमा चेतनाको दियो बाल्ने शिक्षा । नयाँ युगको निर्माण गर्ने सम्बाहक हो शिक्षा मनको दियो जलाइ दिने दियालो हो शिक्षा पत्थर्को … Continue reading

Posted in कविता | Tagged , , , , | Leave a comment