Tag Archives: Anup Magar

कविता : म साहिली दमिनी

~अनुप मगर~ म साहिली दमिनी ठूला बा’को दलान बाहिरै थिएँ, नचोखिने गरी जुठो माझेकै थिएँ, कलम भिरेका’ सुकिला मेरो घरमा एक हुल मान्छे आए ठूला बा’को घर न जान अ-हाए बाबै मलाई त मटराँ हालेर शाहराँ पु-याए !! तिम्लाई था’छ … Continue reading

Posted in कविता | Tagged , , , , | Leave a comment