Tag Archives: Anita Lama

कविता : नागरिकता

~अनिता लामा~ तिमीले नागरिकता लियौ बाबुको नाम, थर पायौ तिमी नागरिक हुनसक्यौं । तिमीले फेरि नागरिकता लियौ तर थर फेरिएर पायौ नागरिकको दर्ज्यानी बढेर कुनै बहादुरको बहादुर्नी कुनै डाक्टरको डाक्टर्नी कुनै पुलिसको पुलिस्नी वाजसको बन्यौ उसकै नामको लिङ्गी पायौ

Posted in कविता | Tagged , , , , | Leave a comment