Tag Archives: Anirudra Timisinaa

कविता : जनताको तिर

~अनिरुद्र तिम्सिना~ अंगालोकी श्रीमती हात्को साँचो ताला । सेवकलाई सुुम्प्यौ नेता के हो तिम्रो चाला ।। कन्यादान पाएकीलाई कोठी बेच्न लग्यौ । ट्वाइलेट भन्ने संझिएर चुलैमाथि हग्यौ ।।

Posted in कविता | Tagged , , , , | Leave a comment