Tag Archives: Amar Baniya Lohoro

कविता : सामाजिक विषमता

~अमर बानियॉं लोहोरो~ यो बढ़्दो ब्यापकता, यो कस्तो बिकराल्ताएएएएएए समाज गैरहेको कता, आफैंबाट पलायन भएर एक विच्छिन्नता तर्फ,छिन्न भिन्न भएरएएएएएए। कुँड़िन्छन् मनहरू,चुँड़िन्छन् हृदयहरू कर्कश अनि कटुबचनहरूमा,रगतभित्रको रूखो पनमा। कठै! भित्रभित्रै जल्दछन् शरीर,सॉंझ सवेरै गल्दछन् मस्तिष्क

Posted in कविता | Tagged , , , , , | Leave a comment

अमर बानियॉं लोहोरोका मुक्तकहरु

~अमर बानियॉं लोहोरो~ (1) कुरा: दिलभित्रको सबै सुरूपा सुखी हुँदैनन्, सबै कुरूपा दु:खी छैनन्; यो स्थिति कस्तो अमेल! शायद सबै नियतकै खेल(?)

Posted in मुक्तक | Tagged , , , , | Leave a comment