Tag Archives: Abha Sharma

छोक : मान्छेको चरित्र

~आभा शर्मा~ उताको यता, यताको उता तलको माथि, माथिको तल जुन जता नाचे पनि ठीक जुन जता राखे पनि ठीक मान्छेको चरित्र सके दाब्ने,

Posted in छोक | Tagged , , , , , | Leave a comment