Category Archives: शेर्पा गजल

शेर्पा भाषी गजल : ज्याक्सीमा थुमी

~पासाङ च्यावा शेर्पा~ ख्योर्की ङाला क्युर्ने ज्याक्सीमा थुमी ! ङेकि सेम्ला अाल्ला सुक् ग्याप्सीमा थुमी !! ख्युरुङ् नी अाल्लाराङ थाक्रिङ्बु गाल्सुङ् ! बोतलकि चासेला गाल्सीमा थुमी !!

Posted in शेर्पा गजल | Tagged , , , | Leave a comment