Category Archives: शेर्पा गजल

शेर्पा भाषी गजल : खतरा हुगु

~लाक्पा शेर्पा समर्पित~ खतराला खतरानेरा खतरा हुगु।। चेजुङ्माला चेजङ्माने खतरा हुगु।। मेकीछिके जिबा,लुङ्बी जीबा।। ङिङ्गजेमेतुमि पालनेखतरा हुगु।।

Posted in शेर्पा गजल | Tagged | Leave a comment

शेर्पा भाषी गजल : छिक्पु बेला मिलम

~लाक्पा शेर्पा समर्पित~ खाङ लाजे र मि मिजु,छिक्पु बेला मिलम पापामामा सुङमेनी देरू,डिलु बेला मिलम मानाङि रिन जेप्नीसाङ,पाथी सि जोङे सेम छेतेन्नी थीबा छेछे जहाँज,जुबू बेला मिलम

Posted in शेर्पा गजल | Tagged | Leave a comment

शेर्पा भाषी गजल : मिलम्ला ठेसो हारी

~लाक्पा शेर्पा समर्पित~ ङोसुम्बला खुरुङ माठे ,मिलम्ला ठेसो हारी ख्योरे नाक्साम डिनो हौ,मिलम्ला ठेसो हारी ख्योर्ला ठेनी ताम किरु,नासाम तगिन होय फेसबुकला गुसी माठे ,मिलम्ला ठेसो हारी

Posted in शेर्पा गजल | Tagged | Leave a comment

शेर्पा भाषी गजल : ज्याक्सीमा थुमी

~पासाङ च्यावा शेर्पा~ ख्योर्की ङाला क्युर्ने ज्याक्सीमा थुमी ! ङेकि सेम्ला अाल्ला सुक् ग्याप्सीमा थुमी !! ख्युरुङ् नी अाल्लाराङ थाक्रिङ्बु गाल्सुङ् ! बोतलकि चासेला गाल्सीमा थुमी !!

Posted in शेर्पा गजल | Tagged | Leave a comment