Category Archives: शेर्पा कविता

शेर्पा भाषी कविता : दाक्पी दाल्जा तिवा

~सेर्कु शेर्पा~ नासाम मङ्बु तङ्नी, लेका किरु तिवा मिलाम मङ्बु थोङ्नी, लाम्ला युकु तिवा नानीङ खङ्क्या खङ्क्या, सायुङ ज्याल्खाङ ताङ्सुङ दाक्पी दाल्जा तिवी, मिजी तो तिरङ गासुङ । स्यार्ने ङिमा स्यार्सुङ, नुप्ने ङिमा डुप्सुङ मिमङ गाङ्बुकी ल्है ल्है, नुप्ला दावा … Continue reading

Posted in शेर्पा कविता | Tagged | 3 Comments

शेर्पा भाषी कविता : तिङ्साङ शेर्वा दोकोइनोक

~सेर्कु शेर्पा~ शेर्वी ताम ताङ छ्यो ज्येनोक् रोङ्बी ताम ताङ छ्यो फेल्नोक तिङ्साङ शेर्वा दोकोइनोक शेर्वी लुक्सु क्युन्ज्यङ्नोक रोङ्बी लुक्सु टिङेनोक तिङ्साङ शेर्वा दोकोइनोक

Posted in शेर्पा कविता | Tagged | Leave a comment

शेर्पा भाषी कविता : ङला दाङ ङिराङ माटो

~पेम्बा शेर्पा ‘सहयात्री गोले’~ ख्यारे ङला ल्हाने इन्दे, ङला दाङ ङिराङ माटो सेम ख्य्वार्ला राङ छ्यने इन्दे, ङला दाङ ङिरङ माटो थालमी ङिमा ख्य्वार्ला थोङ्सुङ, मिक्ला मिक तासुङ ख्य्वारोङ छसे जेमु नोक सिन, दाल्जी टेङ्गी सासुङ ङिग्न्जे ल्हाक्पा माने इन्दे, … Continue reading

Posted in शेर्पा कविता | Tagged | Leave a comment

शेर्पा कविता : ख्यारोङ सू हिन ? (तिमी को हौ?)

~आङ काजी शेर्पा “किसान”~ दुक्पा तङ स्यापला ज्यो माक्याने लुङबी मिन जम्बुलिङला फेलसी सिने  च्योमोल्हङमो थोला तेरी सिने गोमाला ज्याने ङिरङ दाक्पी लुङबा मिन जम्बुलिङला क्यलु तङ लुङबा लाफ टुरिष्ट टिउङगु शेर्पा हिन ख्यारोङ सू हिन ? 

Posted in शेर्पा कविता | Tagged | Leave a comment