तपाईंले छान्नुभएको विधा : लिम्बू गजल

लिम्बू गजल : याप्मी लाजे ओ येप्मा पोङ् निङ्वा ए मेन्दाए

~हाङपाल आङबुहाङ~ याप्मी लाजे ओ येप्मा पोङ् निङ्वा ए मेन्दाए खासाङ् आङ् वाआ पाप्मा पोङ् नुरिके मेन्घाए याप्मी पान् खेम्नु नुनुबा सेप्माङ् रक् निमेन्लो आत्ति साङ् याङ्सा मेधक्नेन् होम्रिक्वा मेन्धाए

विधा : लिम्बू गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्