Category Archives: लिम्बू कविता

लिम्बू भाषी कविता : आनी लाजेइन

~रमेश नेम्बाङ~ आनी लाजेइन लामभोतेआँग नेमुरो पान मेन्दँगले मेलाक्तँग् नेमुरो आनी लाजे खाम्बेकमेन हापाँग् ने लाजेसे आभोक्सेम्मेओ पाताँग् ने आनीपान लाम्मेन पोपेक्माचोक्पे सकसक मुन्धूम माबेक्माचोक्पे लाजेइन नुबा लाम्मेअ तोम्बुँग् लो

Posted in लिम्बू कविता | Tagged | Leave a comment

लिम्बू कविता : लछा याक्थुँग आवैबारो

~रमेश नेम्बाङ~ मेन्चामा चाहा चामेम्बे मेन्थुँगमा थीहा थुँगमेम्बे मेन्चामा चाहा चामारे याँगकेशाबा आनी आबोखे मेन्थुँगमा थीहा थुँगमारे शेखाबा केबा आबोख्पे लाम मेन्दँग लाम्मे आगेँग्लो पान मेन्दँग पानेन्ले आमेक्लो

Posted in लिम्बू कविता | Tagged | Leave a comment

लिम्बू कविता : आदाङ्बे

~सुजन सेलिङ~ आदाङ्बे ! तुरा ओ नु हारा नुखेआङ फेरेओ, हिन्जाहा:रे खेनेरक केम्गोताङ आघ्रे मेभेन्दु । पप्पा थेयाङ मेदानेन ग? लरिक सेकेम्लाप । पप्पा आकतङ्ब पोखेयी लरिक

Posted in लिम्बू कविता | Tagged | Leave a comment

लिम्बू कविता : सेप्माङमो त्येर वयेओ

~वीर नेम्बाङ~ खेने तगि-तगि ग सेप्माङमो रक् केद्येर केवये एगाङ-एगाङ ग थक्वाओ आङ तामा केहेक्ते कर खेने सेप्माङमो केन्द्येनेन्निल्ले आक्खेन आरुङमा हिप्से मेन्वि ? खेने थक्वाओ केन्द्येनेन्निल्ले आक्खेन आयोम पुःरे मेम्वि ?

Posted in लिम्बू कविता | Tagged | Leave a comment