तपाईंले छान्नुभएको विधा : मगर गजल

मगर भाषी गजल : मिलम्ला ठेनी हिन्दे

~नुरु शेर्पा~ ङोसुम्बला खुरुङ माठे, मिलम्लाठेनी हिन्दे । ख्योर्लातिरङ नासाम डिनो,मिलम्ला ठेनी हिन्दे । ख्योर्ला ठेनी ताम किरु,नासाम तगिन हाने । फेसबुकला गुसी माठे,मिलम्ला ठेनी हिन्दे ।

विधा : मगर गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

मगर भाषी गजल : हिके ढाटा नाकोई

~तारा थापा मगर~ कुन्च बैमान ङाके हिके ढाटा नाकोई ङउ दास्मो अर्कुङ वैना लाटा नाकोई सधै देउला नाको बिना मुके माहेक्ले छिनिङ पिहिन ङाक्के हिके बाटा नाकोई

विधा : मगर गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्