Category Archives: बान्तावा गजल

बान्तावा भाषी गजल : चोङयाङसा थिन्तानिन

~रविन्द्र दिखुक्पा~ चोमोलुङमा सायादुम चोङयाङसा थिन्तानिन बोक्ताखाराओ मक्चि होङयाङसा थिन्तानिन तेन–तेन अकहुप्दा काम्सा झारा यायोक मुसा रिमि पाङमि दक्छाबुवा तोङयाङसा थिन्तानिन

Posted in बान्तावा गजल | Tagged , , , | Leave a comment

बान्तावा भाषी गजल : दोङसा खारिन्ने

~रविन्द्र दिखुक्पा~ बिबिलिम्मा दोङ दोङसा खारिन्ने दक्छाबुवा झारा तोङसा खारिन्ने खोङताराङ बोब्वि सावा सोहोन हेन्खाम्मा साया चोङसा खारिन्ने

Posted in बान्तावा गजल | Tagged , , , | Leave a comment