तपाईंले छान्नुभएको विधा : बान्तावा कविता

बान्तावा कविता : अनङ्वा नेपाला

~पदम राई~ अनङ्वा नेपाला नि यङसा पात नमेत्ताङ तान नमेत्ताङ लुङ वेन नमेत्ताङ लाम छेक नमेत्ताङ नेपाला छेक नमेत्ताङ । द्या नलुवाङ खुवाङा काङसाङ उङका बुया-बुया लाम तित्ताङ खोचि देङदा कसा-कसा मकोला

विधा : बान्तावा कविता | , , | प्रतिकृया छोड्नुहोस्