तपाईंले छान्नुभएको विधा : नेवारी गीत

गीत : भा:तया निम्तिं

~गिरिजा प्रसाद जोशी~ भा:तया निम्तिं भुटानदेवी ग्वंग: फ्यात का मज्जां च्वना: नय् य:सा ड्राईभर भा:त का । टुँइक्क हरन् न्याय्का: वय् सुंम्क छ पिहाँ वा न्ह्यने च्वंगु सुलिमय् सुंम्क छ दुहाँ वा ।

विधा : नेवारी गीत | , | प्रतिकृया छोड्नुहोस्