Category Archives: थारू हाइकु

चित्र ‘लक्ष्मी’का थारू भाषी दुई हाइकुहरु

~चित्र ‘लक्ष्मी’~ झिङ्नी बेल्भार जोन्ह्याँ ओ अज्जरार दूर त नि हो ? औंसी ना पुन्नी

Posted in थारू हाइकु | Tagged | Leave a comment