तपाईंले छान्नुभएको विधा : थामी भाषी रचना

थामी भाषी गजल : निथेको खामको गजल

~अनुपम थामी~ गाइवे राङान अलम्थाको देशेङा है उच्या झल्झली लुङ्वे केल्ङान मेसेङा है उच्या त्यही सर्ग्याङा चाला उनी तोसा रादु बेरेङ त्यही साकाले आथाङ्पाली ठेसेङा है उच्या

विधा : थामी गजल, थामी भाषी रचना | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्