Category Archives: तामाङ हाइकु

ईश्वर थोकरका तामाङ भाषाका नौ हाइकुहरु

~ईश्वर थोकर~ १. क्राःलि रो ङादा मिःग्याम प्रुलप्रुल मिख्लि पुइमा । २. एसे ङ्यान्कुति लासाइ तिल्दा ङादा नेःबा आखानि ।

Posted in तामाङ हाइकु | Tagged | Leave a comment

ईश्वर थोकरका पाँच तामाङ भाषी हाइकुहरु

~ईश्वर थोकर~ १. एतेन ङामि ह्रो हिन्ना जाजामाला ह्रुप ताइले । २. एसेम ङादा म्लेताला उइमान ङाइमि आरे ।

Posted in तामाङ हाइकु | Tagged | Leave a comment