तपाईंले छान्नुभएको विधा : डोटेली गीत

डोटेली गीत : माइत नइत हेरे मुख

~उत्तम भट्ट ‘विवेक’~ मट्की बरे गइथेइ माइत नइत हेरे मुख माइतै मुणी बसी र मुनु क्याइ मान्या है दुख कन्न्या हेरी आइ ग यो भुनी तुइले लइ जान्या है मुइ जसा मुर्कट्यालाई कि निको मान्या है

विधा : डोटेली गीत | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

डोटेली गीत : आघाइ भयो ब्यात

~उत्तम भट्ट ‘विवेक’~ उमेरु त नाइ भ्यो दादा आघाइ भयो ब्यात बुढी त छाडी माइत लागी मुइ एकलोइ यात कोसेलो न सुन्या दिन निन क्यालाई खड्डी हो छाडी झान्या राणका मुख डिठ क्यानाइ पड्डी हो

विधा : डोटेली गीत | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्