तपाईंले छान्नुभएको विधा : डोटेली साहित्य

डोटेली गजल : ढुङ्गाले हाण्या छाती

~श्रीजन श्री~ फूलले हाण्या ढुङ्गो रोयो ढुङ्गाले हाण्या छाती। छाती रोया जिन्दगीमाइ पड्या रैछ राती। स्यालब्वासा सँगसङै पस्या गीतु गौनु, कुकुर बिल्ला कब हुन्ना एकर्काका साथी?

विधा : डोटेली गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

डोटेली गजल : घाउ चर्क्यो भणिदिया

~श्रीजन श्री~ छातीमाइ लाग्याको घाउ चर्क्यो भणिदिया। सोधी भन्या हजारीले मार्ग्यो भणिदिया। हुन्ज्याइ सम्म जम्माइ आफ्ना नहुन्ज्याइ बिराना, यै कुरडी सम्झी-सम्झी तर्क्यो भणिदिया।

विधा : डोटेली गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

डोटेली गीत : माइत नइत हेरे मुख

~उत्तम भट्ट ‘विवेक’~ मट्की बरे गइथेइ माइत नइत हेरे मुख माइतै मुणी बसी र मुनु क्याइ मान्या है दुख कन्न्या हेरी आइ ग यो भुनी तुइले लइ जान्या है मुइ जसा मुर्कट्यालाई कि निको मान्या है

विधा : डोटेली गीत | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

डोटेली गजल : चक्कु हाणे तेरीबालाई

~श्रीजन श्री~ सकन्छेइ त अझै चक्कु हाणे तेरीबालाई। रोऊँ कि त हाँसू मुइलाई पाडे तेरीबालाई। संगसङै तर्दौ भणि जिन्दगीकी नदी, वीच घाटौनि लैझाइ मुइलाई छाडे तेरीबालाई।

विधा : डोटेली गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

डोटेली गीत : आघाइ भयो ब्यात

~उत्तम भट्ट ‘विवेक’~ उमेरु त नाइ भ्यो दादा आघाइ भयो ब्यात बुढी त छाडी माइत लागी मुइ एकलोइ यात कोसेलो न सुन्या दिन निन क्यालाई खड्डी हो छाडी झान्या राणका मुख डिठ क्यानाइ पड्डी हो

विधा : डोटेली गीत | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्

डोटेली गजल : घांटीलाईका मान्छे

~तिर्थराज भट्ट~ दिउँइ भणी दिना धोका, घांटीलाईका मान्छे । मेरा मित्तुर आफुइ भोका, घांटीलाईका मान्छे । तखडीमाई केलाई तौलु सुन तौल्या जनी, क्याको बर्ता क्याको थोका, घांटीलाईका मान्छे ।

विधा : डोटेली गजल | | प्रतिकृया छोड्नुहोस्