Category Archives: चाम्लिङ गजल

चाम्लिङ गजल : ख्रुप्सानी आसो

~मुना निश्चल~ भुइपा-चुमा इरा तिसा्र ख्रुप्सानी आसो तया-खिया ढिप्री चि लुङ्तानी आसो दोम्नो हिङामा आराखाङ वासिम दुङसा तैतयाम मि लुङ्मा धुङ्तानी आसो

Posted in चाम्लिङ गजल | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ गजल : इमोला

~विमला केयरलेस~ आङा आछु हिङेनाओ छाप्दिइ इमोला झारा खुइन्यो खुइसेको साप्दिइ इमोला मोछामामो उम्भुसी थुतुरी ङासैना काँ मेन्सा सुम्निमाओ पारुहाङ हाप्दिइ इमोला

Posted in चाम्लिङ गजल | Tagged | Leave a comment

चाम्लिङ गजल : सिलीदा छाम्मातिरे

~विपल बोयुङ~ बानान्यौ वैनिचि सिलीदा छाम्मातिरे पुसिएकै झरासो इरिलुङ लाम्मातिरे खैमो छूलै वाई-वाई पाङासौ बोखा रिङे एन्यु खैनी हुलामा मै ल्यावा चाम्मातिरे

Posted in चाम्लिङ गजल | Tagged | Leave a comment