Category Archives: भाषा-भाषी साहित्य

नेवारी कविता : व अय्ला हे खः मभिम्ह

~दिव्या बज्राचार्य~ छ मभिम्हः मखु व अय्ला खः मभिम्ह छंगु कुबुद्धि मखु व अय्ला या खः कुबुद्धि छंके ला शिष्टाचार माक्को दु छंके ला मतिना जाय्क दु व अय्ला हे खः छुँ मस्युम्ह व अय्ला हे खः स्यंक ज्या याइम्ह

Posted in नेवारी कविता | Tagged , , , | Leave a comment

थारू भाषी मुक्तक : मीठ मीठ गाला मर्ली

~चित्र लक्ष्मी~ पहिल भ्याँटम मीठ मीठ गाला मर्ली द्वासर भ्याँटम निंगारके प्याला भर्ली लौक लौक लौकती रह हमार प्रेमनैया-

Posted in थारू मुक्तक | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : न्हाँ सोःत

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ ’लाँऽका ग्लिःत न्हाँ सोःत, बोअ्शा लापचो गुअ् रोअ्ता ! अ्वाक ’दाऽइशशा कुल चिअ्सिति, ब्लेअ्से पाथि गो निससिति !! मामाम खामे मिऽ’पाऽइतु , खामे जाथि निपपाऽइतु ! जाऽइँ तुःइ पाशा गुइचिअ्सिति, ब्लेअ्से पाथि गो निससिति !!

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

नेवारी कविता : ख्या वः देः

~जितेन्द्र रसिक~ म्हेग चछि ख्याए त वइम्ह वः ख्या थङ्ला न्हिन्हे ऐ वगु दु । व झो झःभटागु सहिद या आत्मायाय त इटः देका सहिद या हिः मट्चिकं देका

Posted in नेवारी कविता | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : सलफैँदा थुँ

~थरि कयाबा~ सलफैँदा थुँ थुङुनु इन नमला अँ थुँ मि चुङुनु, मिचिमि गेरशेा पेलेकु देामलि लेक देमत, सलफैँदा थुँ चेार पेलेमत ।।१।। दयँ दयँ गिशा इन गेन केङुनु

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

कुलुङ भाषी गीत : को असा हन्ना….

~केडी रेम्नीसीङ~ को हसा हन्नान् को असा पक्नििव खोलोङ पक्निव, चाई मयाम् दव बाई मयाम् तानिव खोलाङ तानिव । दुङ खाता ईमी युम खाता सेमोङाङ खोम्तिम्पा, दुक्वापी तुपा छुप्सेप् छुपा इहोप्ङाङ लोम्चिम्पा ।।

Posted in कुलुङ गीत | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : वाःमग्याऽम

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ ताँऽ मार दुममे ओँदेशो, ’बुँऽबु पापतु देँऽचा ङाना सरिङामि गस माबा, माराअ् गारद दाऽइतामै, ताँ मार दुममे ओँदेशो, सुइ बेअ्मामै देँऽचा ङानै सुइ गुरशो माबाअ्निमि,

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

मैथिली मुक्तक : गाम–घर डूबल

~विनीत ठाकुर~ नदी–नाला मे चलैय पानि अगम–अथाह वर्षा सँ भेल जनता केँ जिनगी तवाह ढहल पहाड़ कतेको

Posted in मैथिली मुक्तक | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : हुँग्रो हेम्सलो

~डा.लाल श्याँकारेलु रापचा~ सइनेस मोइतिन … कला, रोँप नु नारनेपिकीम् ओँत्थ किराँत देँशा नउरान पशोमेरे आँइ जिकीपुरखीके खप कोँइचवान मुलाति ‘सुनकोशी’ के हुँग्रो दुम्शोमेरे नेल्लेन गो कोँइचपुकी हुँग्रो दुम्तकः । गिममि द निअ्सी खोइल थेनथेन बाअ्त हनाइयो

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

नेवारी कविता : पोखरा-यात्रा

~नारायणदेवी श्रेष्ठ~ अहा ! पोखरा गुली जक बांला: ! गगनचुम्बी च्वय् सुवर्ण मुकुट माछापुच्छ्रे विशाल हिमाल , क्वय् च्वन चकना: फेवाताल स्व:स्व:थाय् तक वाउँगु पर्वत । निर्झर नदीया भव्य मुहान प्रकृतियागु सौन्दर्य अपार । अहा ! पोखरा गुली जक बांला: … Continue reading

Posted in नेवारी कविता | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : माकुशो ’ख्लिनो

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ सै सै गो आऽइच बाअ्ङानु नाबबे सालमि ’ख्लिनो कुशो ने, आँ किकिम आँकालि देँऽशो, गो हिललो पाता ख्लिनो दोदे कुइबा ? किकिम आँकालि देँऽता, ख्लिनो कुमेनु खाप हिमसिअ्बा, राग्य हिमसिअ्बा, मुनु कोःरो दुःरो ’लाइब,

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

कुलुङ भाषी गीत : चाक्चाकुरपी ताम्पालो…

~केडी रेम्नीसीङ~ चाक्चाकुरपी ताम्पालो रेउ रेउमे तुम्पालो, लालीमायो आप्पु ङालीलपा छुम्पायो । भांग्राम फेङ्गा खाम्पा लुक्स्पा रिम्चिप आस्कै, माकुलुङमी तेमेछास् उतो ङाल्लप दात्कै ।। खुलु खुम्सुम रिसिवा हन्ना केइया युक्साम्के,

Posted in कुलुङ गीत | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : …अइ अयिँ ममा…

~थरि कयाबा~ शि बाअक दिथ बाअकि लनि केाँ ? राकाअान कलि पासेकुसे सेनिदे ? किपशुरङा अँक केालगि नुममेनु , नादेा सुनि मैजा जिमनि केाँ? अइ अयिँ ममा ? कुरेा नाइलुमि नाशतिनि केाँ ?

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : गो ’रिमनुङ

~चन्द्रप्रकाश सुनुवार~ इ कुल कोःचा माताथु गो तोइति कोःचा दाअ्शा सापपा गोइति जाचा माताथु तोइशो मुरु बुदि चोर ग्लोइति गोइ चिँ सुनु इथँु खिअ् बोइति ? इकालि मोदेब काक लोः मार पाङा ङा आँनु चुर चुरशा शोअ् ब्लाःयेँ

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

कुलुङ भाषी मुक्तक : को नन्नादोसो आना जेरोक

~उद्धव गदुहो कुलुङ~ को नन्नादोसो आना जेरोक मिनुचोयो आम्छुली तुम्वालो दुमो केरोक मिनुचोयो खोरोनाङ हायाम ओगेम

Posted in कुलुङ मुक्तक | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : सेकसेक सेलेलेलेलेले

~थरि कयाबा~ रागिङा केाँइचबु चामसिने फेलेले , केाँइच तमि ,चैमि सादिने फेलेले , शेापिने शाँबु राँकुमि देलेले , गिल , कास पा सिलपै सेकसेक सेलेलेलेलेले ।।१।। अगुन सगुन सादय दामदामपा ,

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

कुलुङ भाषी कविता : नेपालमी ङाली फात्तोलो

~केडी रेम्नीसीङ~ इनीक नीङदोङ फाइम मिनारी दाचाम चाक्चाकुरपी, सोलु महाकुलुङमी पिल्मो संखुसभामी छिङ्खा, भोजपुरपाक कुलुङ, सुनसरीम देवीगाउँ,

Posted in कुलुङ कविता | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : दारशो मुरके हारशो लोः

~चेरेहामसो क्याबा~ दारशो मुरके हारशो लोः खाइमि हिँअसि खारशो लो नेल आन नोफामि मारिअबा

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

मैथिली मुक्तक : किएक नहि डरत

~गजेन्द्र गजुर~ मेहनत-बलसँ केहनो पत्थर फूटाए जाइछै । अन्हारो घरमे रोटी मुहँमे घोटाए जाइछै , किएक नहि डरत

Posted in मैथिली मुक्तक | Tagged , , , | Leave a comment

मैथिली गजल : निक विचार नञि देखलाैं

~हृदय नारायण यादव ‘मैथिल सुमन’~ अहाँ भितर निक विचार नञि देखलाैँ कहियाे, विश्वास कsसकी अाे विचार नञि देखलाैँ कहियाे, अहाँ भितर निक विचार नञि देखलाैँ कहियाे, विश्वास कsसकी अाे विचार नञि देखलाैँ कहियाे, अहाँ भितर निक विचार नञि देखलाैँ कहियाे…

Posted in मैथिली गजल | Tagged , , , | Leave a comment

थारू कथा : बट्कोही हिरो

~सोम डेमनडौरा~ नेंढान टर्नि आज पुरा फिटान् बा । डोक्ल्याक डोक्ल्याक न्याँगटा सल् गल्ली । ज्यान कुन्टलसे ढ्यार हुइहिंस् । साँवर, ठुल ढ्यांग, डर लग्टिक अउर छन्डान जिऊ । पच्छिउँसे डौंक्टी आइटा । “टेरी गुन्डा सारे । आज टुहिन् चिर्के … Continue reading

Posted in थारू कथा | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : आम ल्वो

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ माजोअ्थु मादुमशो, मातुइथु मादुमशो, गो इयिँके ल्वो । गो इयिँकेला ममे, एको राग्यङा नेल इयिँके ल्वो, साऽमचा ’प्लेँऽचा मादुमशो

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार गीत : आ थु ङा ङमम्

~नाइलु क्याबचा~ आ थु ङा ङमम् नम् फुइस्श्या ख्डुइताङ इन्कलि थु फुइल्लि इन नेमि पश्या नेल लोसि सोइत्ताङ ब्लेश्या ल्बेस्पोइति । निलोमि जातिनि ङम दुम्श्या साप्पा श्यातिनि कुल सुम्श्या छुल्ल बोश्या आका प्लापसेले ला:इनि को आ थु नेल शुम्श्या मिम्ति … Continue reading

Posted in सुनुवार गीत | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : गसुम सुम्ती…

~डा.लाल श्याँकारेलु रापचा~ मोलाङ योलाङ लिख खम्ति प्लोँइताङ मुल्केम ओल दुम्ति । ओल ओल दुम्श्या गसुम सुम्ती …….. ।१। लिम्ति प्लेत्ति मसेत्ति लोः या प्लोँइश्या दरलेत्ति । रिमाचेमा प्लेँश्या गसुुम सुम्ति …. …

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

थारू भाषी मुक्तक : सिम फे किन्देनु

~सगर कुस्मी~ तुहिनसे बाट कारक लग सिम फे किन्देनु गलेम लागेन पाउडर, क्रिम फे किन्देनु अकेली रहो संग नै पके

Posted in थारू मुक्तक | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी गीत : मिथोस

~थरि कयाबा~ इन लाँ रिमतिके रिमतिके पेरसास नाँ तासला मुकु जिशो मिच निमफा इन कलि मिमशा सेँसास ।।१।। रिससे गेरससे कुरदिथदे ङोन तेमेते लाइँतिनि रिमचारिमशो इन लाँ द, अँयकलि मिमशा मजाअ्नि , गोइनु रिशशो गेरशो नातनेलल दुमशा लितेमे मसथेास

Posted in सुनुवार गीत | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : गार

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ आमके निततेक देललो बाअ्शाइयो निशशा बाअ्ने माचाबबा, रापचा दा एर ङा ल्वो, खोइल बा ङाना पोः राबबा ? बिचाःरा गार ! जाचा यो जाइबा, कोजाइयो कोलशोन बाअ्ब, तारना गिश जाऽपतु ङानाइयो

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment

मैथिली मुक्तक : ऋतुराज वशन्त

~विनीत ठाकुर~ फूल प्रकृतिकेँ श्रृंगार छी हम बगियाकेँ सुन्दर उपहार छी हम केव तोरु नै

Posted in मैथिली मुक्तक | Tagged , , , | Leave a comment

कुलुङ भाषी गजल : मोरोकफोसे आयय

~केडी रेम्नीसीङ~ आना कोङ ननतोकची मोरोकफोसे आयय, नतोयो पिक्तो ततोकची मोरोकफोसे आयय । हाल्लोसो इची सुर मइचु पिक्तो चयोतितो, तुप्खाचिलो पतोकची मोरोकफोसे आयय ।

Posted in कुलुङ गजल | Tagged , , , | Leave a comment

चित्र ‘लक्ष्मी’का थारू भाषी दुई हाइकुहरु

~चित्र ‘लक्ष्मी’~ झिङ्नी बेल्भार जोन्ह्याँ ओ अज्जरार दूर त नि हो ? औंसी ना पुन्नी

Posted in थारू हाइकु | Tagged , , , | Leave a comment

थारू भाषी कविता : डहरचन्डीक बन्क

~सुशील चौधरी~ जन्नीह चिमचाम डेख्क जिन झंख्रहो ठर्वा, पटोहिया मौन बा कैक जिन डँक्रहो छावा, डाइ निब्वालठो कैक जिन ठौकहो बाबा । छाई मु सिलबाटिस् कैक जिन ढम्क्यइहो डमन्ड्वा,

Posted in थारू कविता | Tagged , , , | Leave a comment

सुनुवार भाषी कविता : मुबगिल

~सुर्य प्रकाश सुनुवार चेरेहामसो~ एको थुँ मेको थँु नेल आन थुँ, मुलाअ्त सिनाअ्त काइयो महाशो बा ताँ मारदे मे मारदे आँ थुँ यो मोदन महाअ्शो बा

Posted in सुनुवार कविता | Tagged , , , | Leave a comment