छन्द कविता : मेरी मृत्तिका

~हुसैन खाँ~hussain-khan

छन्द : पाचचामर

मृत्तिका देशको चुम्न पाऊँ सधैँ
राष्ट्रकै मट्टिमा रम्न पाऊँ सधैँ ।
मृत्तिकाले दिइन् रत्नझैँ जिन्दगी
सम्झनामा रहून् यी पला औ घडी ॥

ओममा शान्तिकी छ्यौ किनारा तिमी
सत्यमा जीतकी सत्य नारा तिमी ।
ज्यान नै हौ तिमी प्राण नै हौ तिमी
सत्य चैतन्यकी वाटिका हौ तिमी ॥

छैन माटो भने छैन यो जिन्दगी
शून्य हुन्थिन् धरा अम्बरैको सरी ।
मूर्त संसारकी हौ जमानी तिमी
ज्ञान-विज्ञानकी मूलखानी तिमी ॥

राष्ट्र नै हौ तिमी राष्ट्रभाषा तिमी
नासिने जिन्दगीकी दिलासा तिमी ।
क्रान्ति नै हौ तिमी शान्ति नै हौ तिमी
काव्यमा झल्किने कान्ति नै हौ तिमी ॥

मोह-माया सबैकी धनी मृत्तिका
घाम-छायाँ सहेकी गुनी मृत्तिका ।
सङ्गसङ्गै रहूँ गर्छु यै चाहना
मुस्कुराऊ सधैँ गर्छु यै कामना ॥

पाचचामर छन्द १६ अक्षर ४ ४ वा ८ ८ मा विराम
।ऽ॥ऽ।ऽ॥ऽ॥ऽ।ऽ॥ऽ॥ऽ जरजरजगु

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
विधा : छन्द कविता | . यस रचनालाई बूकमार्क गर्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *