सिजो : उज्यालो दिन

~किशोर पहाडी~Kishor Pahadi

उज्यालो दिनसँग माया लागेको छ

अँध्यारोलाई रातसँग स्नेह जागेको छ

गुँडुल्किएर सुत्न कति मजा रातमा ।

This entry was posted in सिजो and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *