सिजो : रात र दिन

~भीष्म उप्रेती~Bhishma Upreti_1

रात र दिनलाई एकै गरेर बसिरहेँ

फूलको छेउमा काँडासँगसमेत लड्दै

तिमी भने कहाँ गयौ बहारहरू बोकेर

This entry was posted in सिजो and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *