नेवारी कविता : प्रियतमयात

~नारायणदेवी श्रेष्ठ~narayandevi-shrestha

प्रियतम पूजा यय् योला जिं ?

आशान्त मनया पीडा न्यांका
अश्रु-अमृत-धा: मद्दिक छाया
व्यथित हृदयया चिन्ता च्याका
प्रियतम पूजा याय् योला जिं ?

गबलें मलनिगु थ्व व्यथा घाना
असहाय थ्व मन हिकुहिकुमिंका
पूजा याय्त जुया पूजारी,
प्रियतम पूजा याय् योला जिं ?

-‘पासा’

(स्रोत : नारायणदेवी श्रेष्ठको नेपाल भाषाको कविता सङ्ग्रह ‘मुकुस्वाँ’ बाट )

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
This entry was posted in नेवारी कविता and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *